Femkortspoker

I pokervärlden är den återkommande favoriten den så kallade Texas Hold’Em, där spelare får två gömda kort delade till sig, men innan denna moderna variant fick sin spridning så var det femkortspoker som spelades världen över. Så som namnet antyder är femkortspoker en variant där spelare tilldelas fem kort i handen.

Hur skiljer sig femkortspoker?

Spelet kan spelas mellan två till sex spelare, spelarantalet är begränsat på grund av mängden kort i en kortlek. Det är sannolikt att Texas Hold’Em utvecklades för att skapa en pokervariant där flera än sex spelare kunde spela samtidigt. Till skillnad från Texas Hold’Em där endast en eller två spelare satsar ante i början av en runda lägger samtliga spelare en ante i femkortspoker.

Hur börjar du spela?

När ante har lagts delas det ut fem kort till varje spelare. Efter att spelarna haft en möjlighet att överväga sina kort börjar bettingen. Varje spelare kan syna, höja eller lägga sig. För att stanna kvar i en omgång måste en spelare syna den senaste satsningen eller förmå samtliga motståndare att lägga sig genom att höja, i det senare fallet vinner den kvarvarande spelaren potten.

Särskilt för femkortspoker

Efter den första betting-rundan får spelare en möjlighet att förbättra sina kort. En spelare kan välja upp till tre kort i handen och sedan byta ut dessa mot nya kort. Spelare kan välja att behålla samtliga kort. När alla är nöjda fortsätter spelet med en andra runda betting, och om det efter denna finns spelare kvar går spelet vidare till showdown och spelaren med den bästa handen vinner.

I femkortspoker är bluffar vanliga. En spelare som höjer aggressivt i början av omgången signalerar en väldigt stark hand, och om spelaren sedan inte byter ut några av sina kort signalerar detta att hon har en pokerhand som är så bra att den inte behöver förbättras. Oavsett vilka kort spelaren håller i kan hon förmå sina motståndare att ge upp enbart med denna bluff.